hlavn˜ str˜nka
Úspešní interpréti - reprezentanti Tralaškoly / 01.05.2015

Na prelome mesiacov sa dvomi smermi vydali reprezentanti Tralaškoly, speváci Ninka Kecskesová a Samko Putz a flautistka Veronika Žuk-Olszewska. Zo súaže Pink song 2015 vo Zvolene doniesla 30.4. Ninka strieborné a Samko očakávané zlaté pásmo! Na bratislavskej medzinárodnej súaži Flautiáda v piatok 1.5. Veronika získala vo svojej kategórii bronzové pásmo. Našim úspešným žiakom gratulujeme a prajeme veža radosti zo spevu a hry na nástroj.
P.S.: v tom istom čase súažil nᚠabsolvent, teraz študent konzervatória, Martin Vindiš na Medzinárodnej interpretačnej súaži v Brne, kde obsadil z pomedzi 38 hráčov na trúbku úžasné 3. miesto! A začínal hra u pána učiteža Březovjáka v Tralaškole...tešíme sa a gratulujeme.

Nasp˜˜ do z˜pisn˜˜ka
Po˜et n˜v˜tev: ˜ Dnes je piatok ˜ 25. 06. 2021 ˜˜ Hlavn˜ str˜nka ˜ Administr˜cia