hlavn˜ str˜nka
Hudobné talenty Tralaškoly majú už doma tralamačky / 31.03.2015

Opä sme rozdávali ceny už 9. ročníka hudobno-interpretačnej súaže O tralamačku. V sólových vekových kategóriách si vankúšiky s textilnými aplikáciami žiakov výtvarného ateliéru Moniky Koprdovej odniesli flautistky Anička Otepková a Dorotka Kurucová, huslistka Alenka Lenďáková, spevák Samko Putz a klavírista Mako Khun. V komornej hre boli najúspešnejšie klavíristky Tánička Matejková, Alicka Cvečková a Michalka Mičková, klavírno-flautové duo Júlia Halajová a Lucia Caleková.

Nasp˜˜ do z˜pisn˜˜ka
Po˜et n˜v˜tev: ˜ Dnes je utorok ˜ 27. 07. 2021 ˜˜ Hlavn˜ str˜nka ˜ Administr˜cia