hlavn˜ str˜nka
Jubileum na Deň učitežov / 28.03.2015

Jubilejný koncert Tralaškoly k jej malému 10. výročiu v koncertnej sále Župného domu v Nitre zožal stading ovation! Emócie boli na oboch stranách - v publiku aj na pódiu. Všetci, a bolo nás viac ako 300, sme si užili krásne chvíle pri hudobných a tanečných produkciách našich žiakov, učitežov, absolventov aj bývalých absolventov - študentov slovenských konzervatórií. Záverečné We are The World vežkého speváckeho zboru žiakov hudobného odboru v sprievode kapely žiakov sme pre tento večer parafrázovali - My sme Tralaškola!

Nasp˜˜ do z˜pisn˜˜ka
Po˜et n˜v˜tev: ˜ Dnes je utorok ˜ 27. 07. 2021 ˜˜ Hlavn˜ str˜nka ˜ Administr˜cia