hlavn˜ str˜nka
1. ročník súaže Tralatalent / 23.06.2014

Dlho očakávaná školská tanečná súaž vo vlastných choreografiách a ich prevedení sa organizovala v sále tanečného odboru v dvoch kategóriách. Víazkou kategórie Deti bola Ninka Kečkéšová a víazky kategórie Juniori boli Karolínka Krumpálová a Sabínka Václavová. Kreatívnym tanečníčkam gratulujeme a tešíme sa na 2. ročník súaže v roku 2015.

Nasp˜˜ do z˜pisn˜˜ka
Po˜et n˜v˜tev: ˜ Dnes je utorok ˜ 27. 07. 2021 ˜˜ Hlavn˜ str˜nka ˜ Administr˜cia