hlavn˜ str˜nka
Cena z medzinárodnej hudobnej súaže / 06.06.2014

Naše trio v zložení Emka Rýchla, husle, Alenka Lenďáková, husle a Emka Demeterová, klavír zvíazilo dnes na medzinárodnej Súaži J. Beliczaiho v komornej hre v Komárne a získalo zlaté pásmo. Na záver školského roka tak dievčence doniesli do Tralaškoly najvyššie hudobné ocenenie!Gratulujeme!

Nasp˜˜ do z˜pisn˜˜ka
Po˜et n˜v˜tev: ˜ Dnes je utorok ˜ 27. 07. 2021 ˜˜ Hlavn˜ str˜nka ˜ Administr˜cia