hlavn˜ str˜nka
Výtvarné ceny do Tralaškoly z medzinárodnej súaže Lidice 2014 / 09.05.2014

Laura Lou Vega a Nina Šumichrastová získali čestné uznania za svoje grafiky na tému Príroda na medzinárodnej výtvarnej súaži Lidice 2014. Obe sedemročné výtvarníčky sú žiačky z ateliéru Moniky Koprdovej a ich práce môžete zhliadnu na našom FB. Predstavte si, že detských súažných prác z celého sveta bolo tento rok viac ako pä tisíc...Gratulujeme!

Nasp˜˜ do z˜pisn˜˜ka
Po˜et n˜v˜tev: ˜ Dnes je utorok ˜ 04. 08. 2020 ˜˜ Hlavn˜ str˜nka ˜ Administr˜cia