hlavn˜ str˜nka
Archív článkov

˜ Tralaškola praskala vo švíkoch
˜ Čerstvá správa zo súaže Musica Camerata
˜ Diplom za reprezentáciu kraja
˜ Cena pre Flautové septeto
˜ Úspech zo svetovej súaže detských výtvarných prác v Egypte
˜ TRA -LA-FEST
˜ Komorná hra priniesla Tralaškole ceny
˜ Schneiderova Trnava v lesku cien
˜ Rozdali sme Tralamačky
˜ YANGATUNA - Workshop afrických rytmov a tanca
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
Po˜et n˜v˜tev: ˜ Dnes je utorok ˜ 26. 01. 2021 ˜˜ Hlavn˜ str˜nka ˜ Administr˜cia