hlavn˜ str˜nka
Z˜pisn˜˜ek

˜ Úspešní interpréti - reprezentanti Tralaškoly 01.05.2015

Na prelome mesiacov sa dvomi smermi vydali reprezentanti Tralaškoly, speváci Ninka Kecskesová a Samko Putz a flautistka Veronika Žuk-Olszewska. Zo súaže Pink song 2015 vo Zvolene doniesla 30.4. Ninka cel˜ ˜l˜nok...

˜ Hudobné talenty Tralaškoly majú už doma tralamačky 31.03.2015

Opä sme rozdávali ceny už 9. ročníka hudobno-interpretačnej súaže O tralamačku. V sólových vekových kategóriách si vankúšiky s textilnými aplikáciami žiakov výtvarného ateliéru Moniky Koprdovej odnie cel˜ ˜l˜nok...

˜ Jubileum na Deň učitežov 28.03.2015

Jubilejný koncert Tralaškoly k jej malému 10. výročiu v koncertnej sále Župného domu v Nitre zožal stading ovation! Emócie boli na oboch stranách - v publiku aj na pódiu. Všetci, a bolo nás viac ako 3 cel˜ ˜l˜nok...

˜˜˜ Star˜ie ˜l˜nky ˜˜˜

˜ Jubilejný koncert Tralaškoly

˜ Klavírista Riško Bönde získal cenu

˜ Návrat \"od Bielej medvedice\"

˜ 1. ročník súaže Tralatalent

˜ Cena z medzinárodnej hudobnej súaže

Archív článkov

Po˜et n˜v˜tev: ˜ Dnes je piatok ˜ 25. 06. 2021 ˜˜ Hlavn˜ str˜nka ˜ Administr˜cia