popup
hlavn˜ str˜nka
Učitelia

•• Hudobná škola •

BARBORA KOLÁŘOVÁ - flauta
Mohla som by klaviristka :D ale keďže som ako diea s rodičmi veža cestovala, mama povedala, že klavír sa do auta nezmestí a flauta áno :) Štúdium: Nitra (ZUŠ)- Žilina (Konzervatórium)- Bratislava (Konzervatórium, VŠMU)
Čo ma baví? - život! A to, čo robím - hudba - učit sa - o nej..
Ciež? Ten najvyšši :) - robi (dobre) to, čo ma baví a vedie o tom čo najviac!

IGOR HOLKA - bicie a perkusie
Absolvoval som źudové konzervatórium v Bratislave (jazz), Konzervatórium v Žiline a viacero kurzov na perkusie (naposledy v Senegale - lektor Cheikh Guey).
Šes rokov pôsobím ako učitež a lektor, ako bubeník a perkusionista v TAXI (bývalý Haned - víaz "Hit roku" - rádio Twist, finále Košický zlatý poklad, finále BB Fest, víazí " Zlatý štít Liptova" ...), v kapele FREE DAY a niekožko rokov vediem bubenícky orchester KGB, ktorý má za sebou množstvo koncertov, tiež s hosami : Ernesto Naishtat (Argentina), Ousmane Diaw (Senegal)...

PETER KAZÁN - klarinet a saxofón
S hudbou som začínal ako klavírista. Saxofón som študoval v tiede pána Dušana Húščavu a súčasne klarinet u Mgr.art. Petra Drličku na Konzervatóriu v Bratislave. Po jednoročnom pôsobení v triede doc. Jozefa Luptáčika na Akadémii umení v Banskej Bystrici som v štúdiu pokračoval na Univerzite Ferenca Liszta v Budapešti. Získal som niekožko ocenení na interpretačných súažiach a kurzoch doma i v zahraničí. Popri svojom univerzitnom štúdiu sa venujem učitežskej práci.

RICHARD BŐNDE - gitara, elektrická gitara a basová gitara
Som učitež klasickej, elektrickej a basovej gitary. Vyštudoval som Konzervatórium v Žiline, potom UKF v Nitre, odbor HV - SJ. Počas štúdia som získal ocenenia na rôznych gitarových súažiach Pedagogicky pôsobím od roku 1988. Ako koncertný gitarista som odohral desiatky koncertných vystúpení vo viacerých krajinách (Slovensko, Česko, Maďarsko, Francúzsko). Pôsobil som ako sólista, člen rôznych komorných zoskupení, tiež som spolupracoval s orchestrom. Komponujem klasickú gitarovú hudbu. V súčasnosti hrám v kapele Free Day (basová gitara), pre ktorú skladám hudbu a píšem texty.

HELA VACULOVÁ - klavír, el. klávesové nástroje, korepetície
Moje hudobné začiatky sa spájajú s Handlovou a s pani učitežkou Vilmou Lichnerovou. Potom som študovala na Konzervatóriu v Žiline v klavírnej triede pani Dagmar Dubenovej. Od ukončenie štúdia učím klavírnu hru a korepetujem. Napriek tomu, že to robím už takmer 20 rokov, ešte stále ma táto práca baví a robím ju vežmi rada. Posledné roky učím tiež deti hra na elektrické klávesové nástroje.ALICA RÉTIOVÁ - klavír, korepetície
Som učitežkou klavírnej hry a učím deti od predškolského veku až po ich dospelos. Najviacej ma teší, ak sa z mojich absolventov stanú dospelí žudia, ktorých hudba naďalej baví, aj keď ju nerobia profesionálne. Na svoju profesiu som sa pripravovala na Konzervatóriu v Košiciach a Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Rada korepetujem a preto sa vežmi teším dvom oceneniam zo súaží (DIS 1994, IC 2004). Som autorkou slovensko-austrálskeho medzinárodného projektu „Hudba, ktorá obletí svet.“

MARTA UHLÍKOVÁ - sláčikové nástroje
Som huslistka a violistka, skôr komorná hráčka ako sólistka. Študovala som na Konzervatóriu v Žiline. Mám dve dcéry, s ktorými si už môžem aj koncertne zahra. Mojou zážubou je vedenie orchestra a vyučovanie hudobnej náuky pokročilých. Mojim snom je nauči hra žiakov na nástroji tak, aby si mohli zahra v súbore a v orchestri, čo považujem za podstatnú zručnos a skúsenos sláčikára.ZDENA CUCOROVÁ - klavír, PŠ, Hud. náuka, korepetície
Som rodáčka z Piešan ale takmer celý život žijem a pracujem v Nitre. Na Konzervatóriu v Bratislave som študovala klavír v triede pani B.Starostovej a čembalo u pána R.Graca. Som členkou EPTA / Europa piano teatchers association/. Učím hru na klavíri, komornú hru, hudobnú náuku a korepetujem.
ILDIKÓ KOŽÍKOVÁ
Narodila som sa v Nitre a celý môj profesionálny život sa točí okolo nej. Odjakživa som vedela, ktorým smerom v živote sa vyda a čo robi. Uči. A najmä deti. Aj strednú školu som si vybrala podža toho, vyštudovala som Strednú pedagogickú školu v Leviciach. Už počas základnej školy až po ukončenie strednej školy som chodila na hru na flautu, ktorú som absolvovala na ZUŠ Nitra. Aby som rozvíjala svoje učitežské znalosti, vybrala som si vysokú školu práve s týmto zameraním. Absolvovala som Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre aprobáciu hudobná výchova a estetika. Svoje prvé skúsenosti s učením detí na flautu som získala už počas štúdia na UKF, keď som učila na ZUŠ Vráble. Po skončení UKF som začala študova na Konzervatóriu v Bratislave, kde som mometálne v 5. ročníku v triede prof. Viktora Vavru. Mám vežmi rada flautu a ešte radšej keď si na nej môžem zahra so svojimi žiakmi. Robím to čo ma baví a robím to zo srdca.

PETER STOLÁRIK
Gitarista, skladatež, textár, producent, autor takmer dvoch desiatok titulov gitarovej literatúry, štúdiový hráč a člen mnohých nitrianských rockových zoskupení. Je spoluautorom aj gitarového korešpondenčného kurzu na ktorom spolupracoval s gitaristom Henry Tothom, v súčasnosti sa realizuje ako majitež a manager nahrávacieho a vydavatežského štúdia P.S.Publisher.


FRANTIŠEK BŘEZOVJÁK
Konzervatórium v Prahe som skončil v minulom storočí a netušil som, kam ma moja dráha muzikanta zavedie... Vraj som sa stal multiinštrumentalistom, keď učím a hrám okrem violončela a kontrabasu na ďalších niekožkých dychových nástrojoch. Hrával som klasiku, ale ako kapelník som nedávno vystriedal dve dychové hudby... Bez muziky si už svoj život nechcem predstavova.


LUCIA PULLMANOVÁ
Podstatou našich spoločných stretnutí na hodinách hudobnej náuky je postupné objavovanie podstaty hudby prostredníctvom zážitkového vyučovania plného motivácie, kreativity a názornosti. Rozvíjame svoje harmonické myslenie, zoznamujeme sa s hudobnou terminológiou a tým sa nám hudba stáva postupne stále viac zrozumitežnejšia a čitatežnejšia.


IVETA PANDIOVÁ
Pochádzam z Lelesa, malej dedinky na východnom Slovensku, a osud ma zavial až do Nitry. Už ako malému dievčatku s vrkočmi mi učarovali klavír a spev. Deväročná som bojovala s prvou trémou na pódiu a za mikrofónom. Neskôr som sa ňou skamarátila počas štúdia na košickom Konzervatóriu. Moje ďalšie kroky viedli na Prešovskú univerzitu, k vystúpeniam s jazzovou skupinou Desszert a pedagogickej práci na viacerých základných umeleckých školách. V súčasnosti som doktorandkou UKF v Nitre. Milujem dobrú hudbu z každého súdka, mažovanie, knihy, cestovanie a prírodu, no najradšej sa venujem tomu mne najdrahšiemu – sprevádzaniu druhých po cestách-necestách za tajomstvami pani Hudby.


•• Výtvarná škola •

KLAUDIA DEMANKOVÁ - výtvarný ateliér
Oblasou môjho výtvarného záujmu je vizáž, štylistika a odievanie. Navrhovaniu a modelovaniu odevov som sa venovala už na Strednej priemyselnej škole odevnej v Trenčíne. Na UKF v Nitre som študovala v odbore výtvarná výchova – estetika. Rok som pracovala ako divadelný výtvarník.PETER REHÁK - výtvarný ateliér
Vyštudoval som umelecko-remeselné práce. Na katedre výtvarnej výchovy a tvorby UKF v Nitre som pokračoval v štúdiu. Krátky čas som pôsobil v divadelných dielňach. Venujem sa grafickej tvorbe.

MONIKA KOPRDOVÁ – výtvarný ateliér
Moje výtvarné začiatky sa spájajú so štúdiom na SPŠ odevnej v Trenčíne, kde som študovala odbor modelovanie a navrhovanie odevov. Ďalej som študovala na UKF v Nitre – odbor výtvarná výchova a etika. Od ukončenia štúdií som pôsobila ako učitež v základnom umeleckom školstve. Venujem sa grafike, netkanej tapisérii, patchworku a umeleckému odevu. Zúčastnila som sa rôznych kolektívnych výstav, samostatne som mala dve autorské výstavy. Práca s demi vo výtvarnom ateliéri je pre mňa inšpirujúca a obohacujúca.


•• Tanečná škola •

KATARÍNA ZEMANOVÁ (rod. Knotková) - tanec
V roku 1995 som sa stala členkou Tanečného divadla v Nitre, s ktorým som sa zúčastnila súaží v kategórii Show Dance a Scénický tanec a získala som titul Majsterky Slovenska. S tanečným partnerom Róbertom Zemanom som sa zúčastnila v Nemecku na Majstrovstvách sveta, kde sme získali 15. miesto.

Od roku 1999 som spoluzakladatežka Amatérskeho Tanečného Divadla ATĎ... v Nitre, v ktorom pôsobím ako tanečníčka, trénerka a aj choreografka.

Tanečné úspechy a predstavenia:
- Dialógy (tanečné predstavenie, Tanečné divadlo)
- Večer Marcely Molnárovej (tanečné predstavenie, Tanečné divadlo)
- Fidlikant na streche (muzikál, Divadlo Andreja Bagara v Nitre)
- Malý princ (tanečné predstavenie, ATĎ...)
- Grék Zorba (muzikál, DAB )
- Rozprávky pre všetkých (tanečné predstavenie, ATĎ...)
- Príbehy obyčajného šialenstva (inscenácia, DAB)
- Amadeus, Bohom milovaný (inscenácia, Le-Mon)
- Kabaret (muzikál, DAB)


Dnes je piatok ˜ 25. 06. 2021 ˜˜ Hlavn˜ str˜nka ˜ Administr˜cia