popup
hlavn˜ str˜nka
Tanečná škola
Zaujíma a, čo všetko tu nájdeš? Tak len smelo čítaj ďalej...

Naša škola a naučí rôznym tanečným technikám, akými sú súčasný moderný tanec, klasický a žudový tanec. Pod vedením skúsených pedagógov sa bude rozvíja tvoja osobnos, kreativita, rytmus, fantázia, schopnos ovláda svoje telo, obrazotvornos a mnoho ďalšieho. Zároveň aktívne využiješ svoj vožný čas, spoznᚠnových kamarátov a zažiješ veža zábavy.

Na hodinách sa budeme venova klasickému tancu, ktorým získaš správne držanie tela, ohybnos, rovnováhu a ladnos tanečného pohybu. V rámci súčasného moderného tanca sa zameriame na limon (založený je na správnom dýchaní a použití váhy tela), jazz (má svoje korene v černošskej hudbe a je charakteristický ostrými pohybmi a izoláciami) a graham (základnými prvkami tejto techniky sú contraction /kontrakcia/ a release /uvožnenie/). Kto má záujem o iné tanečné štýly, nebude chýba ani žudový tanec, cappoeira, hip-hop, súčasná technika...

Tanečná tralaškola ti pomôže odhodi trému, vybudova zdravé sebavedomie a vystúpeniami na verejnosti ukáza, čo sa v tebe skrýva. Zároveň ti poskytne vežké šance naplni svoj ciež a uplatni sa v tanečnej kariére.

Tak neváhaj a príď nám ukáza svoj talent! Tešíme sa na Teba!
Dnes je piatok ˜ 25. 06. 2021 ˜˜ Hlavn˜ str˜nka ˜ Administr˜cia