popup
hlavn˜ str˜nka
Hudobná škola
Ponúka klasické aj alternatívne vyučovanie hudby:

• Klavír
• Elektrické klávesové nástroje
• Gitara
• Elektrická gitara
• Elektrická basová gitara
• Husle
• Viola
• Violončelo
• Kontrabas
• Flauta priečna
• Flauta zobcová
• Klarinet
• Saxofón
• Bicie nástroje a perkusie
• Spev
• Hlasová výchova
• Zborový spev
• Sláčikový orchester
• Hudobná skupina
• Slovenské žudové nástroje

Prípravné štúdium
je určené deom v predškolskom a mladšom školskom veku (3-7 ročných). Formou hry sa diea učí základným hudobným, pohybovým a rytmickým zručnostiam.

I.stupeň štúdia
podža typu nástroja trvá štúdium 4 až 7 rokov. Hlavný predmet – hra na nástroji, alebo spev dopĺňajú predmety – komorná hra, hra v súbore, alebo v orchestri, štvorručná hra, hra z listu, improvizácia, klavírny sprievod, zborový spev, hudobná náuka.

II.stupeň štúdia
Nadväzuje na I. stupeň a trvá 4 roky. Štúdium končí absolventskou skúškou. Individuálny plán žiaka sa môže prispôsobi žánrovej orientácii a príprave pre štúdium umeleckého, alebo pedagogického zamerania na vysokej škole.

Štúdium pre dospelých
Je určené študentom aj pracujúcim bez vekového obmedzenia s možnosou výberu zamerania individuálneho štúdia.
Dnes je piatok ˜ 25. 06. 2021 ˜˜ Hlavn˜ str˜nka ˜ Administr˜cia